Responsive image

多伦多杀害空姐的凶手被判了

来源:加国无忧 51.CA   作者:佚名       2020年3月24日 07:49             原文链接

2017年11月在多伦多Dundonald St.附近一间装修房屋梯间女子Tess Richey遭人杀害,现年23岁的疑凶Kalen Schlatter求欢不遂杀人,3月23日晚上他被陪审团判一级谋杀罪名成立。